Utrymme för meddelanden 1905-6 LRG

Här är det mesta återanvända fotografier. Huset vid Juthasvägen ser vi dock för första gången.
Den här serien borde egentligen ha varit under rubriken 1900.
L. Rosenbach.

 

SkärgårdHus vid JuthasvägenKyrkanNybroviken
Topeliusparken   
    
Föregående serie Nästa serie