En av de minst kompletta serierna 1905-7 LRH

Samma kort som i föregående serie, men kolorerade. Plats reserverad för eventuellt tillkommande kort.
L. Rosenbach.

   Nybroviken
Nybroviken   
    
Föregående serie Nästa serie