En renodlad "husserie" 1910-1 LRK

En renodlad "husserie". Sjukhuset avbildat för första gången.
L. Rosenbacks Pappershandel.

KuddnäsSjukhusetNormalskolanKyrkan
Brunnsholmarna   
    
Föregående serie Nästa serie