Nykarlebys Lucia 1953

Ingen notis i Österbottniska Posten.


Ingegerd Lindgren

1953 års Lucia: Ethel Lindgren.
Ingegerd Lindgren från Nykarleby. Gift Westerberg, bor i Jakobstad.


Foto: ?
Stig Haglund tillhandahöll foto tillhörigt Lucian.


Läs mer:
1954 års Lucia: Gurli Granvik.
Övriga Lucior.
(Inf. 2006-07-10, rev. 2014-07-22 .)