Galgbacken
Jag tycker fortfarande att det är märkligt att Zacharias Topelius inte åstadkommit någon berättelse om Galgbacken eller nån avrättning där. Han borde ju åtskilliga gånger fått inspiration vid passager förbi, dessutom när man tänker vilka fantastiska historier han inspirerades till av obetydligheter på annat håll.


Galgbacken finns ett par hundra meter nordost om Stall Åminne. Röd cirkel kring ladan som syns på nedanstående foto.Galgbacken finns ett par hundra meter nordost om Stall Åminne strax innan Gråsövägen. Röd cirkel kring ladan som syns på nedanstående foto.Galgbacken.
Galgbacken borde fotas på avstånd men det är så mycket av störande byggnader runtom. Bilden upp mot skogen och ladugaveln kunde vara riktningen på avrättningsplatsen, men det tål nog att funderas på vilket ställe som passade för bevittnande folkmassor i hundratal.


Galgbacken fanns INTE i skogsbacken till höger strax norr om Stall Åminne, utan på andra sidan vägen snett bakåt till vänster om fotografen.
Att Galgbacken fanns i skogsbacken till höger strax norr om Stall Åminne är en spridd MISSUPPFATTNING. Den fanns på andra sidan vägen snett bakåt till vänster om fotografen.Foto och kommentarer: Lars Pensar den 7 januari 2007. Och jag tycker att det är märkligt att det inte finns något minnesmärke vid galgbacken.
ÄNDRAD LAGSTIFTNING

Den 26.11.1866 utfärdades flera nya förordningar, som innebar väsentliga förändringar i M.B. [Missgernings Balken] i 1734 års lag. Flera brott, för vilka dödsstraff stadgats i M.B., kunde nu sonas med tukthus- och fängelsestraff. Förordningarna innebar mao. även väsentliga mildringar i straffskalorna. De nya förordningarna trädde i verksamhet den 1 januari 1870. Följande förordningar må nämnas:

1. ”Hans Kejserliga majestäts Nådiga Förordning, angående dråp, utan uppsåt at döda, och annan misshandel å person”, No 27.

2. ”Hans Kejserliga majestäts Nådiga Förordning, angående barnamord samt fosters fördrifwande och utsättande, så ock om answar för vissa fall af lägersmål”, No 27.

Vidare må nämnas följande förordningar:

.3. ”Hans Kejserliga majestäts Nådiga Förordning, angående falsk angifwelse och annan ärekränkning”, No 28.

4. ”Hans Kejserliga majestäts Nådiga Förordning, om werkställigheten af frihetsstraff”, No 28.

Desa två sistnämnda förordningar saknar mindre [större?] betydelse i denna undersökning. Däremot har de två förstnämnda förordningarna avgörande betydelse för domsluten, alltså de ådömda straffen, efter sagda datum 1.1.1870. I fortsättningen hänvisas till dessa två förorddningar på följande sätt; F. av år 1866.


Lars-Otto Backman (1984) Brott mot annans liv i Syd-Österbotten under 1800-talet.Läs mer:
Enligt Erik Ahlnäs var Garvar-Maj den sista som halshögg.
Sägner och historier kring galgbacken av Fjalar Zittra.
I kulturkretsar av Leo Ågren.
Spöpålen på Sockenstuguberget av Einar Hedström.

Dödsstraff i Uppslagsverket i Finland kompletterad med sammanställning över avrättade.
(Inf. 2007-01-11, rev. 2023-03-19 .)