Paul Werner Lybeck 1861–1911
Mikael Lybeck 1864–1925

På initiativ av stadens Rotaryklubb uppsattes på sensommaren 1952 minnestavlor över målarinnan Hilda Olson vid museigården, skulptören Victor Malmberg vid hans hemgård Apoteksgården, författaren R.R. Eklund vid hans barndomshem vid torget och författarna Mikael och Paul Werner Lybeck vid deras föräldrahem och födelseplats på Nygården.

Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 500.
Fortsättning på kapitlet: Minnessten över Mikael Lybeck.

HÄR FÖDDES
FÖRFATTARNA
PAUL WERNER LYBECK
*25.12.1861 † 12.7.1911

KARL MIKAEL LYBECK
*18.3.1864 †11.10.1925


Tavlan finns bakom trädet till vänster. Huruvida boden till höger lutar så mycket som det ser ut som, eller bilden är förvrängd, låter jag vara osagt.
Foto: F.L. juli 2007.


Läs mer:
Notis i Österbottniska Posten.
Paul Werner av Einar Hedström.
Mikael i Uppslagsverket Finland.
Svamp.
(Rev. 2024-06-12.)