Från söder

De vita fläckarna visar hus som försvunnit fram till och med sommaren 2002. Ett rött kryss betyder att huset förstörts av eldsvåda.