350-årsjubileumet


Programmet från jubileumet. Huvudfesten hölls i Idrotts- och ungdomsgården söndagen den 23 augusti 1970 kl. 14.00. Anders Nordström dokumenterade högtidligheterna på smalfilm.

Programpunkter med röd prick har länkar.

Läs mer:
Redogörelse för Nykarleby stads 350-års juileums festligheter.