Panorama från packhusplanen vid Andrasjön söndagen den 10 juli 2005 klockan 22:04—22:07

Sedan år 2001 är Café Tullmagasinet öppet sommartid.Birgitta Östdahl.

Foto: F. L.

Mellan portarna satt en gång i tiden en dam på en motorcykel Affisch. och på samma ställe fanns "Tullkammare"-skylten.Affisch.Planen asfalterades sommaren 2004. Även sophämtaren tycks ha haft semester.Affisch.
S.S. Ägirs stuga var kiosk en tidAffisch., men numera används den mest som anslagstavla. Anslag fanns för:
- Andrasjödagen.Affisch.
- Bokbussen.Affisch.
- Dans på Grisselören.Affisch.
- Föreningen Andra Sjön r.f.Affisch.
- Sommarjazz.Affisch.
- Susan Gillhögs utställning i Rådhusgalleriet.Affisch.
samt bl.a. båtrengöringsmedel och Allsång mitt i byn.
 Båt- och motortjuvar tycks ha hittat Andrasjön eftersom det sedan något år tillbaka finns grindar vid några bryggor. Eller så är det i förebyggande syfte de monterats.
Ungefär samma vy i början på 1970-talet.Affisch.Sedan år 1998 säljer Andelslaget Andrasjöns Oljekompani båtbränsle ur den gröna cisternen.  

Bakom den blå båten skymtar brandbåten Fire-fox (eller hur nu namnet stavas?).

Det känns tryggt att besökare engagerar sig och rättar till felaktigheter, som t.ex. i det här fallet när Marika Holmberg och "Lolle" Jansson visste berätta att räddningsverkets båt heter Red Fox och anskaffades 1996.

 Markusholmen.
På den gula stolpen fanns tidigare trafikmärket perkeringsförbud.
Här stod simhuset.Affisch.Ungefär här förlustade sig några seminarister i slutet på 1920-talet.Affisch.  Helge Backmans moped. "Löjlax-Helge" följde intresserat med fotograferingen, men undvek nogsamt att komma med på bild.  

Läs mer:
Andrasjön och Tullmagasinet i kapitlet Fakta.
Fler panoramor.
(Inf. 2005-07-29, rev. 2020-05-27 .)