Panorama från Andrasjön i slutet på 1950-talet

.

"...s villa på Långören" hade jag skrivit. Mats Blomqvist hörde av sig med lite fakta och Lars Pensar redde ut saken:

Villan byggdes i början på 1880-talet för telegrafchefen Konstantin Wegges räkning. 1893 eller -94 köptes den av kyrkoherde Petrell, som hyrde ut den åt doktor Osvald Myrell. 1901 köptes den av normalskollär. Alex Björklund, gift med Josef Herlers syster Maria. 1914 sålde han den till folkskollär. Gustaf Stormåns, född Andersson. Stormåns dotter Margaretha (Maleta), gift med Rabbe Schauman fick barnen Carita och Carl Gustav som i dag innehar den.

"...s villa på Långören" hade jag också skrivit här.

Villan byggdes på 1870-talet av kapellanen Otto Appelberg. Efter honom ägdes den av kapellanen Johannes Bäck d.ä. på 1880-talet. Därefter av den namnkunnige fiskalen Fritz Olson, som i sin tur sålde den åt bankdir. Hugo Grundfeldt. 1890 köptes den av länslantmätaren Thure Heikel, varefter den kom att övergå till svärsonen Verner Labbart. "Prästvillan" som den kallats, kvarblev i släktägo tills den tillsalubjöds för ett par år sen med villkoret att den inte fick rivas utan skulle underhållas och renoveras. Vem som just nu är ägare vet jag inte.

   
 Hopptornet och dansbanan. Markusholmen bortom bryggan..

 

  


Foto: Rafael Sjöblom.


Läs mer:
Hela bilden.
Andrasjön i kapitlet Fakta.
Fler panoramor.
(Inf. 2007-03-27, rev. 2007-04-02.)