Wikman, Korsholm
   


Runar Wikmans Nykarlebystjärna.
För pekaren över bilden för att se stjärnan kvällstid! Notera infästningen!
Foto: Runar Wikman.

Korsholm, Finland den 6 jan. 2009.
Ärende: Nykarlebystjärnan.
Bästa Fredrik Liljeström!

Jag var inne på nätet och läste nykarlebyvyer och fann där ett avsnitt med Nykarlebystjärnor och att Du är mottagare av notiser om stjärnor i förskingringen.

Jag som sänder det här brevet heter Runar Wikman.
     Min koppling till Nykarleby är genom min mor Anna f. Smeds från Soklot. Hon levde åren 1902–1997.
     Stjärnan lyser här i Vikby, Korsholm från luciadagen till tjugondagen.
     Stjärnan finns i en egen stång 7,5 m över marken. Den är 155 cm i diameter mellan uddarna. Stommen har jag själv tillverkat år 2003. Beklädnaden är vald, sydd och fastsatt av fru Ann-Maj Smedman i Nykarleby samma år.
      Jag sänder med ett par bilder av stjärnan. Tyvärr har jag varken scanner eller digitalkamera så det måste bli en pappershälsning. Hoppas att den ändå kommer till ”nytta”.

Vänliga trettondagshälsnigar från ett snöigt Korsholm.

Runar Wikman
Vallvägen 13
65480 VIKBY
FINLAND
tel 06-34 44 618


Läs mer:
Inehållsförteckning till kapitlet Nykarlebystjärnan.
(Inf. 2009-01-10, rev. 2013-12-27 .)