Företag och företagare i Nykarleby år 1970

Bangatan

Backmans bageri, Rolf Backman
Fors, Emil, järnaffär
Nessler J. W., tryckeri
Sjöblom Rafael, fotograf
Nykarleby Snickeri
Nykarleby skrotaffär

 

 

Bankgatan

Westerlunds el-affär, Ragnar Westerlund
Gleisner Göran, livsmedelsaffär
Pihlainen, Armas, skoaffär
Sparbanken Deposita
Hägglund Edvard, kolonialvaruaffär
Ohra-Aho, Herman, skoreparatör
Josef Herlers bokhandel, Ragnvald Thors
Liljedahl, Arthur, agenturaffär
Eden hotell
Döbeln restaurang
Österlund, Saga, barberare
Salon Monica, Monica Nyström
Ritas stuvbitar, Karl Erik Fredriksson
Jakobsson, Alice, damfrisering
Andelslaget Fisk
Nordiska Föreningsbanken
Nykarleby El- affär, Evert Holländer och
Markkula, Arne, matvaruhandel

 

 

Borgaregatan

Damberg, Inga, damfrisörska
Andersson, Tor, sotare
Nykarleby Apotek
Nylander, Guido, verkstad
Nykarleby begravningsbyrå, Sigfrid Bertlin
Svensson, Kurt, rörmontör

 

 

Gustav Adolfsgatan

Wenelius, Håkan, Bokföringsbyrå
Hansén, Gunhild, Café och matservering

 

 

Jutasvägen

Café Brostugan

 

 

Kampen och
Rikili

Prevex Oy
Jakolon Oy
Karlon Oy
Lindskog, Fride, snickeri
Nykarleby Kvarn
Ström, Rudolf, gjuteri
Jakobstads byggnadstjänst
Blomqvist, Bernhard, cykelhandel
Fiskandelslaget- Fiskfryseri
Bröderna Westerlund, såg
Nykarleby Båtvarv, Sune Storbjörk

 

 

Karleborgsgatan

Bio Scala, biograf

 

 

Karlmansgatan

Rinne, Kurt, målare

 

 

Lybecksgatan

Nykarleby Kraftverk
Nykarleby Bad och Tvätt
Nykarleby vattenreningsverk
Sigfrids, Mauritz, målare
Bojan damfrisering

 

 

Mathesiusgatan

Valioravinto Oy
Kontobyrå Åström & Finne
Suomen Veleda

 

 

Munsalavägen

Postorderfirma, Anna Lisa Östman

 

 

Sollefteågatan

Fors, Bjarne, Bilreparationsverkstad
TB-service, Sund, Holger
Ström, A, Bilskola
Blomström, Lennart, uraffär
Cosmetica kemikaliaeffär, Aili Renvall och Berit Nylund
Haglund, Regina, kolonialvaruaffär
Björk, Alef, beklädnadsaffär
Grahn, Erik, blomsteraffär
Esso Servicestation och café, Wäinö Kavander & Stig Sundqvist
Kemikalia, Renvaktar, Svea
Nykarleby Andelskassa
Halpa-Halli
Café Hörnan, inneh. Johansson
Kolistos Uraffär                                               

 

 

Torget

Haldin & Rose, busstation

 

 

Västra Esplanadgatan

Fennia Patria Försäkrings ab, Dan Nygren
Haglunds bageri, Holger Haglund
Rinne, Uuno, textilvaruhandel
Helsingfors aktiebank
Sy-Tex, Greta Sundholm
Slotte M. A. & C:o
Blomsterhandel Asta, Runar Asplund

 

 

Östra Esplanadgatan

Andelsringen
Nykarleby Modeaffär, Hjördis Nordling
Bergfeldts kolonialvaruaffär, Elvi och Gustav Bergfeldt
Cyk-Ra, Sven Markkula
Ram & Husgeråd, Kurt Udd
Gulf servicestation, Sundholm Sven
Alko
Villmans kolonialaffär, B. Villman
Ceder, Bror, diversehandel
T. Ågren, byggnadsbyrå
Källargrillen, Carita Björklund g. NygrenDet är kanske inte så lång tid sedan de här företagen och företagarna var fullt verksamma. En del är verksamma än i dag, en del med annat namn och förstås, andra innehavare. Och sen har tiden skördat de övriga.

Frågar någon sig: Än Joupers och Engs Tell, varför är de inte med i förteckningen, är förklaringen den att de var belägna i Nykarleby landskommun. Först 1975 blev de ”stadsfäiga”.

Husnumren, där företagen verkade, är inte utsatta p.g.a. att gatunamnen k”an de flesta men husnumren går man bet på.

Varsågod och vandra bland  1970-års företag!


Lars Pensar sammanställde och tillhandahöll.
Att denna sida heter ”korsholm.htm” måste vara ett olycksfall i mitt arbete.

Läs mer:
Finlands handel och industri i bild IV (1971).
(Inf. 2014-04-07, rev. 2022-10-09 .)