Fredrik Liljeström

Foto: Doris Liljeström 1967, Gustav Adolfsgatan 41.

Men Bror-Erik fick ingen längre tid glädje av gåvan. Redan 1955 emigrerade familjen till Sverige och fortsatte 1957 till Australien. Lastbilen är en kopia av en Ford av 1953 års modell, men förvånansvärt lik den på föregående sida av årsmodell 1962. Småningom fick jag ärva den.

Även ett snapshot som detta innehåller en massa "historisk" information. Tallen och björkarna är nedhuggna, huset till vänster där Sigrid Sandvik bodde (och jag pangade en verandadora medelst badmintonracket och liten sten) är om- och tillbyggt, garaget i mitten är flyttat till John Fors tomt nere vid Jakobstadsvägen, Raoul och Helmi Olsons hus till höger brann i början på sjuttiotalet, trästegen förvaras under huset, brandstegen är flyttad till husets andra sida, staketet är numera av typen spjälstaket, huset är tilläggsisolerat, betongtrappan är inklädd med trä, stupröret är utbytt, asfalten övertäckt med grus*, gången framför blombänken är igensatt och torkmattan av gamla bildäck är utsliten. Vintervallmo och pioner växer dock fortfarande på samma ställe som för trettiofem år sedan och lastbilen är i tryggt förvar. Brukar titta till den varje sommar**, samtidigt som jag trampar runt min gamla moped av märket Zündapp årsmodell 1959.


Läs mer:
Historien upprepar sig.
* Ersattes av singel 2003.
** "Importerades" till Sverige sommaren 2006.