Isupptagning på älven

Redan på 1920-talet uppfanns kylskåpet av svenskarna von Platen och Munters, men det oaktat togs is på älven nedanför Fåfängan ännu på 50-talet för mejeriets kylbehov. Gossen heter Rabbe Storå.

Foto: Margareta Storå, som var teckningslärare vid Samskolan under åren 1958–67.
Lars Pensar tillhandahöll.

 


Jorma Metsos minnen av istagningen:

Som barn i Nykarleby var en av vinterns begivenheter när bönderna kom till stan med häst och släde för att fylla på isförrådet i mejeriet. Vi ungar hittade alltid någon snäll bonde som lät oss åka med på släden. Isen hämtades strax söder om kraftverksdammen. Mot kvällskvisten blev bönderna en aning påstrukna och slädfärden mera vådlig till stor glädje för oss snorungar.

Läs mer:
Isupptagning av Ynge Still.
Isupptagning av Börje Wilkman.
Under betydligt senare senare tid har iskällaren på Hällgrund varit i användning.
Mejeriet i kapitlet Fakta.
Kronobränneriets iskällare.
(Rev. 2017-11-15 )