Brunnsholmarna, Storbron och Stadskvarnen

Målning av Fr[itz] Olson, 1906. Mått ca 50x30 cm. På baksidan finns skrivet "Tavlan gavs till Oskar och Hulda Calamnius på bröllopsdagen av Fr Olson. Tavlan överlämnad av sonen Stig till Eliel Eng." Tavlan ägs av Mikael Eng, en ättling till "Garvarn" i Mikael Lybecks dikt Där älven rinner runt Holmensbro.

"Herrskapet Olson övergav sålunda Kuddnäs definitivt [år 1900] och flyttade ut till Åminnetorpet, där fiskalen [= Fritz Olson] på den öppna älvstranden lät uppföra åt sig ett nytt residens, som han kallade Åminnegård. Här ägnade även han sig åt konsten, så att rummens väggar snart voro betäckta med faderns och sonens oljetavlor — de förra dock avgjort bättre."

Zachris Schalin (1935) Skalden Z. Topelius' forna hemgårds historia, sid. 190.
Läs mer:
Målarinnan Hilda Olson, Fritz faster av Erik Birck.
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.