Brunnsholmarna

Leif Sjöholm tillhandahöll. Foto: Spolander.


Läs mer:
Mer om Brunnsholmarma.
(Inf. 2011-12-30, rev. 2011-12-30.)