Kyrkogatan och Wahlbergs port våren 1980


Kyrkogatan 10, mot sydsydväst. Förstoring.
Foto: Lars Pensar.

Portstolparna finns kvar. Detalj. I fonden syns mejeriets skorsten.


(Inf. 2004-01-14, rev. 2018-05-27 .)