Platsen för Majniemistugan i Bonäs den 31 december 2004

Några år senare eller 1877 sålde Topelius Majniemi, ”som förföll obebott”, åt J. A. Lybeck. Denne i sin tur sålde stugan s.å. med skaldens begivande till bonden Jakob Forsbacka, som flyttade den över sjön till Bonäs lötet söder om Backmans dåvarande villa ”ett stycke söder om Nykarleby hamn vid den s.k. Andra sjön”. Där stod den sedan till vårvintern 1896, omålad och utan veranda.


Ur När seminaristerna räddade Majniemi av Erik Birck.

 

Vid de två första trädbuskarna till höger stod Majniemistugan på gränsen mellan Forsbackas och Asplunds marker på en liten förhöjning i marken, cirka 100 m från Andrasjö–Bonäsvägen mot öster. Det var gamla fru Forsbacka, ej släkt med Jakob Forsbacka, som visste och Dan-Erik Forsbacka visade platsen.
Text och foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Majniemi i kapitlet Fakta.
(Inf. 2005-10-26, rev. 2020-01-11 .)