Emil Nylunds gårdTopeliusesplanaden 16—14, korsningen med Lybecksgatan, mot sydsydväst. Närmast Grundfeldtska gården, därefter Nylunds/Männistös och längst bort Häggbloms.
Lars Pensar tillhandahöll bilden som finns vid Nykarleby museum. Fotograferingsår okänt.

Norra hälften av tomten ägdes 1926 av handl. Emil Nylund och från 1932 av fru Ida Männistö. Båda husen inköptes av byggmästare Arne Jungerstam 1966, revs och bebyggdes 1967—68 med ett 3-vånings bostadshus i betong.

 

Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 597.

Notera porten samt att gatan är en leråker trots att det finns ett dike med ”bro” på esplanadsidan. Männistös hus var unikt eftersom det inte var placerat i tomthörnet. Orsaken var att Westlin som ursprungligen köpte tomten, aldrig byggde mangården utan endast bagarstugubyggnaden. För detta tilltag fick hans ombud stå till svars inför rådhusrätten den 16 nov. 1874.


Läs mer:
Männistös hus nämns i Vingklippt av Anita Wikman.
Några ord av Bror Johansson.
Ungefär samma vy år 2002.
(Inf. 2003-11-09, rev. 2019-01-23 .)