”Rundkiosken” den 28 december 1974
"Rundkiosken" vid korsningen Topeliusesplanaden-Bankgatan, mot sydväst.

Korsningen Topeliusesplanaden-Bankgatan, mot sydväst.
Foto: Lars Pensar, strax innan sammanslagningen med landskommunen, Jeppo och Munsala på nyårsaftonen.


”Rundkiosken” byggdes 1958 och drevs av Gurli Sund. ”Den byggdes med WC i södra ändan, men innehavarna vägrade att ha den som sällskap, så vad jag minns fungerade den aldrig som det”, berättade Lars Pensar.

Att kioskens riktiga namn var Esplanadkiosken, fick jag så sent som hösten 2019 reda på av Sol-Britt Nyberg.

Kiosken köptes hösten 1975 av Nils Widdas, arbetsledare vid Nykarleby kraftverk, för att användas som ”servicehus” vid hans pälsdjursfarm på Frillmossen. Farmen såldes till Gudrun Nyman i mitten på 1980-talet. Någon gång därefter flyttades den till Soklot, där den ännu finns. Detaljer ur Gun Widdas inlägg på facebook.

Den sommaren 1974 byggda Kombikiosken längst till höger står sedan 1999 på Kampen, när den flyttade för torgomdaningen..

Notera att skylten som visar vägen till Lappo pekar mot Kovjoki. Innan vägen väster om älven byggdes om till stamväg 67, hänvisades trafiken mot inlandet till Jeppovägen öster om älven.


Läs mer:
Innan kiosken byggts kunde man köpa glass på platsen.
Ungefär samma vy 1946.
Under byggtiden 1958.
Kiosken ca 1960.
Kiosken skymtar på en nattbild i början på 1960-talet.
Kiosken skymtar på en torgbild 1967.
Kiosken 1975.
Fler kiosker.
(Rev. 2022-10-03 .)