M I N N E S R U N O RHåkan Granqvist”Jag skulle inte försöka leva särskilt mycket annorlunda om jag skulle få en ny chans. Det har varit roligt hela tiden.”

Håkan Granqvist.Så summerade Håkan Granqvist själv sitt liv då han 1988 gick i pension som rektor vid Vikinga skola i Vasa. Det uttalandet säger samtidigt mycket om den positiva livssyn, det goda humöret och den myckna humorn som karaktäriserade Håkan. Karaktärsdrag som han bibehöll in i det sista trots att cancern tog allt mer av hans krafter.

Håkan föddes i Nykarleby lkm den 21.11.1928 som det tredje barnet i en barnaskara som skulle växa till sex. Med mor och far som lärare och med lärarseminariet på andra sidan älven föll sig yrkesvalet för Håkans del helt naturligt. Han utexaminerades från lärarseminariet i Nykarleby 1950. Sina första fem år tjänstgjorde han i Monå i Munsala och efter det två år i Arvidsjaur i den svenska lappmarken. År 1957 knöts han till Vikinga skola i Vasa där han verkade ända fram till pensioneringen 1988, varav de sista 18 åren som rektor. Med sin erkänt positiva och humoristiska läggning skapade ”Granki” en familjär och kreativ skolmiljö dit både kolleger och elever gärna sökte sig. Själv konstaterade han då han efter närmare 38 års skolarbete lämnade det aktiva yrkeslivet bakom sig att han inte en enda dag hade varit led på skolarbetet.

Men Håkan hann med mycket mer än enbart skolarbetet. Redan under åren i Monå började han med sitt spexande och underhållande på halvprofessionell bas. Hans helaftonsshower ”Karusellen” drog fulla hus på olika håll i Österbotten under 1950- och 1960-talen. Ibland räckte inte ungdomslokalerna till för att rymma publikanstormningen. Publiken engagerades och en del av den skickades på uppdrag ända upp till Kilpisjärvi och ner till Helsingfors. Efter tiden med ”Karusellen” följde ”Stjärnparaden”, ”Onsdagshörnan” och en hela svenska Österbotten omfattande turné i FSNU-regi. [Finlands Svenska Nykterhetsförbunds Ungdomssektion, sedan 2006 Ungdomens Nykterhets Förbund.] Bland de förmågor Håkan var med om att backa upp genom sina shower är kanske systrarna Monica och Ami Aspelund de som i dag nått längst. Håkan regisserade och producerade också ett flertal revyer, bl.a. i Närpes.

Efter åren med de stora revyerna och showerna, som också gästspelade i södra Finland, fortsatte Håkan att roa sina medmänniskor på otaliga föreningsfester och andra tillställningar. Och många är vi som med glädje minns bravurnummer som den dialekttalande humoristiska samhällssatirikern ”Munsal-Vill” och den medryckande ”Jokkmokks-Jokk” med sin energiska sång och dans.

Idrotten var en annan av Håkans livspassioner. Han var bl.a. med om att sparka igång nytt liv i Vasa idrottssällskaps friidrottsverksamhet i början av 70-talet. Flera av de ungdomar som började träna då nådde nationell toppnivå, bland dem hans egen dotter Ann-Cathrin. Ungefär samtidigt började hans intensiva och sporrande arbete att få sin skola att lyckas i Stafett-karnevalerna. Också Håkan själv var en hängiven idrottare. Som yngre var det längd- och höjdhopp som gällde, medan han i vuxen ålder satsade på motionsidrott såsom Botnia- och Lidingöloppen. Ett sunt liv fritt från tobak, alkohol och droger var en av Håkans ledstjärnor.

Under stora delar av livet stod resandet högt i kurs hos Håkan. Han arrangerade långt över 100 resor för såväl äldre som yngre österbottningar till sin tidigare hemort Arvidsjaur i Sverige samt otaliga resor till Norge. Under pensionsåren utökades reseledarskapet till att också omfatta Estland och Ryssland. Vid sidan av det företog han långa privata resor till exotiska mål tillsammans med sin Sonja. Många av dessa resor resulterade i tv-program i Munsala bygde-tv, som han engagerade sig intensivt i under sina sista år. Och just orten Munsala betydde mycket för Håkan. Hans livskamrat var Munsaladottern Sonja, i Munsala fick han sin första tjänst och i Monäs i Munsala ligger hans älskade sommarställe och det är också i Munsala Håkan fick gravens ro.

Den som ännu vill hedra Håkans minne kan göra det genom en inbetalning till den nyinrättade ”Håkan Granqvists minnesfond” för elever vid Vikinga skola i Vasa, Aktia 497011-2101577 eller Vasa Andelsbank 567179-25768.


Sixten Westerby, Svenska Folkskolans vänners kalender (2006).
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Lyckad ”karusellafton” på Juthas. 1952
Den venetianska aftonen. 1957
Imitatör blev karusellpappa. Karusellerna snurrade överallt. 1972
Bomblock upphittat av Håkan.
(Inf. 2006-11-11, rev. 2019-03-05.)