Peter Malm 1800—1868


Malm, Peter
(f. 22/9 1800 Jstad, d. 7/8 1868 Sthlm), skeppsredare, kommerseråd 1836, far till Otto M. Han studerade en tid vid Åbo Akademi, verkade 1818—24 i handelsbranschen i Liverpool och öppnade 1823 egen rörelse i Jakobstad. 1840 hade M. arbetat sig upp till landets största skeppsredare med sin flotta på 13 fartyg, som mätte sammanlagt 2 559 läster. M. var den förste finländske redare som sände sina skepp till transoceana länder; barken Hercules gjorde 1845—47 den första finländska världsomseglingen. Krimkriget innebar ett svårt bakslag för hans verksamhet. M. grundade 1859 på Stockholmen i Pedersöre en av de första ångsågarna i landet. (O. Nikula, Malmska handelshuset i Jakobstad, 1948)


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
M. hade affärer ihop med nykarlebyköpmannen Collander.
Förfadern Kilian Matiasson Malm ägde Smedsbacka hemman på 1770-talet.