Erik Åhman 1906-1995


Dödsfall.

När tidningen redan gått i press senaste torsdag nådde oss budet att dess förra ägare ing. Paul W. Nessler gått hädan efter en kort men svår sjukdom.

Ing. Nessler var född i Nykarleby 1880. Han gick i Svenska lyceet i Uleåborg och senare i Industriskolan i Vasa, samt fortsatte studierna i Tyskland, där han vann ingeniörsgrad. Under värnpliktsstrejken 1902 reste han till USA, där han uppehöll sig några år. Efter återkomsten till hemstaden övertog han ledningen av de industrier hans fader J. W. Nessler grundat i Nykarleby. Likaså skötte han utgivandet av denna tidning. År 1918 flyttade han över till Syd-Finland, där han ställde sitt tekniska kunnande i olika företags tjänst. Huvudparten av sitt arbete kom han dock att utföra som representant för firman Malmö Kvarnmaskiner. I denna egenskap har han såväl i Sverige som i hemlandet konstruerat ett flertal större kvarnar, bl. a. även i Österbotten.

Ing. Nesslers stoft vigdes till den sista vilan i lördags i Krematoriekapellet i Helsingfors.


Österbottniska Posten, 26.11.1948, nr 48, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Österbottniska Posten av Erik Birck.
Paul som sjuåring.
Villainbrott.
(Inf. 20236-11-29, rev. 2023-11-30.)