Värnpliktsstrejken

värnpliktsstrejken
, en av det hemliga sällskapet Kagalen (se d.o.) organiserad aktion mot värnpliktsuppbåden 1902—04, som ansågs vara olagliga; initiativtagare var botanisten Alvar Palmgren (se denne). Uppbåden verkställdes med stöd av 1901 års värnpliktslag, som i praktiken innebar att den existerande finska armén upplöstes och att de värnpliktiga förvandlades till ryska trupper. Vid uppbåden våren 1902 infann sig endast ca 40 % av de uppbådade, men sedan bröt de ryska motåtgärderna udden av strejken; 1903 och 1904 infann sig ca 70 %. V. framstod dock som en seger för det passiva motståndet, då ryssarna till stor del tack vare aktionen övergav sina planer på att driva igenom lagen. Tillämpningen av denna uppsköts 1905 på obestämd tid. 1901 inlämnades en medborgaradress, som innehöll nästan en halv miljon namn, till senatens ekonomiedepartement i protest mot värnpliktslagen. (G. Landtman, Studenter under Finlands kampår 1898—1909, 1940)Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Förtryckspolitiken. Passivt motstånd. Värnpliktsuppbåden av Erik Birck.
Med Monäs-pass över Kvarken av Martin Ingo.