Carl Rosenkampff 1793—1846


Rosenkampff, Carl (f. 17/10 1793 Livland, d. 17/9 1846 Hfrs), militär och ämbetsman, generalmajor 1842. R. naturaliserades 1812 som finländsk adelsman och blev friherre 1817. Samma år utnämndes han till inspektör för strömrensnings- och kanalarbetena i Finland och 1827 till chef för strömrensningskåren. Han ledde på 1820-t. arbetena på att sänka Längelmävesis yta och 1835—39 kanalbyggena vid Taipale och Konnus i Leppävirta. R., som bland allmogen var känd under namnet ”Koskiparoni” deltog även i de förberedande arbetena på Saima kanal.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Byggandet av Storbron leddes av R.
Augusta Turdin och Carl Rosenkampff av Erik Birck.
Johan Kantlin arbetade för R. av William Wik.
(Rev. 2022-10-12.)