M I N N E S R U N O R


JOEL RUNDTDen 2 juni 1971 avled i Vasa författaren och skalden Anders Joel Rundt i en ålder av 91 år. Han var född i Kovjoki by av Nykarleby landsförsamling den 3 december 1879.

Joel Rundt hade i sin ungdom bestämt sig för folkskollärarens och klockarens viktiga uppgifter i samhället. Han dimitterades från Nykarleby seminarium 1903 och verkade som lärare i Karleby och Gamlakarleby — tillika som organist i Karleby församling under sju år — åren 1903—11 och därefter ytterligare som lärare i Helsingfors under femton år. År 1925 utsågs han till sekreterare i Svenska folkskolans vänner. Efter fyra år i denna förenings tjänst trädde han tillbaka för att helt ägna sig åt sin diktning.

Av sitt långa liv ägnade Rundt 25 år åt folkbildningen, med diktning och författarskap sysslade han i mer än 60 år. Tyngdpunkten i hans livsgärning ligger därför onekligen i hans litterära insats, imponerande genom sin harmoni och sin veka stämma. Av stor betydelse är hans verksamhet som översättare av i synnerhet finsk lyrik. — Inom Svenska folkskolans vänner blev Rundts verksamhet av särskild betydelse därigenom att han organiserade Svenska brevinstitutet i Finland, som i det finlandssvenska bildningsarbetet kommit att betyda mycket för många ungdomar vilka i likhet med Joel Rundt själv inte fått möjlighet att på sin hemort besöka läroverk.
Svenska Folkskolans Vänners kalender (1971).
(Införd 2004-03-13.)