Sanna Sofia Mårtens 80-årsdag i augusti 1949

20/8 1869 — 13/10 1952

De närmaste släktingarna:

Numreringen går i stora drag med början från vänster i övre raden till nr 17 Per Solvin, nedanför honom sitter 18 Lars Solvin och därefter går numreringen mot vänster. Bilden beskuren. För pekaren över ansiktena för att se namnen.


1. Margareta Harjulin
2. Berit Harjulin
3. Inger Svanbäck (f. Snellman)
4. Börje Svanbäck
5. Elsie Mårtens (g. Renlund)
6. Gerda Mårtens (g. Hämäläinen)
7. Sven Lillbroända
8. Helli Högbacka
9. Karl Högbacka


10. Naima Högbacka
11. Guido Nylander
12. Lilly Nylander
13. Nils Nylund
14. Olof Mårtens
15. Einar Mårtens
16. Ingegerd Mårtens
17. Per Solvin
18. Lars Solvin
19. Mikael Mårtens

20. Hulda Mårtens
21. Saga Mårtens
22. Hilma Mårtens
23. Kristina Mårtens
24. Frans Högbacka
25. Hannes Nylund
26. Marianne Mårtens (g. Grön)
27. Rosa Högbacka
28. Gustav Lillbroända (Gutti)
29. Rosa Mårtens (g. Nylund)

30. Aili Mårtens
31. Lita Mårtens
32. Gunilla Lillbroända
33. Greta Nylund (g. Lillbroända)
34. Hulda Mårtens
35. Judit Mårtens
36. Sanna Sofia Mårtens (f. Forsbacka)
37. Hjalmar Mårtens
38. Sigrid Svanbäck (f. Sandin)
39. Karl-Johan Svanbäck
40. Karl Svanbäck


40. Karl Svanbäck 1. Margareta Harjulin 2. Berit Harjulin 3. Inger Svanbäck (f. Snellman) 39. Karl-Johan Svanbäck 38. Sigrid Svanbäck (f. Sandin) 37. Hjalmar Mårtens 35. Judit Mårtens 7. Sven Lillbroända 33. Greta Nylund (g. Lillbroända) 36. Sanna Sofia Mårtens (f. Forsbacka) 27. Rosa Högbacka 31. Lita Mårtens 30. Aili Mårtens 26. Marianne Mårtens (g. Grön) 22. Hilma Mårtens 20. Hulda Mårtens 23. Kristina Mårtens 21. Saga Mårtens 16. Ingegerd Mårtens 14. Olof Mårtens 12. Lilly Nylander 10. Naima Högbacka 32. Gunilla Lillbroända 8. Helli Högbacka 4. Börje Svanbäck 5. Elsie Mårtens (g. Renlund) 6. Gerda Mårtens (g. Hämäläinen) 13. Nils Nylund 15. Einar Mårtens 11. Guido Nylander 9. Karl Högbacka 17. Per Solvin 18. Lars Solvin 19. Mikael Mårtens 24. Frans Högbacka 25. Hannes Nylund 28. Gustav Lillbroända (Gutti) 29. Rosa Mårtens (g. Nylund) 34. Hulda Mårtens

Fotografiet tillhör Harald Mårtens, Gunnar Mårtens identifierade och Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Frans Högbacka död aktualiserade fotografiet.
Sanna Sofia i Högbacka hemman i Nykarleby och dess ägare, den s.k. Högbackasläkten av Woldemar Backman.
Flera av ynglingarna nämns i Skridskoåkningen av Axel Lindholm.
(Inf. 2005-11-06.)