Carl Stenfors

Natten mot måndagen avled å länssjukhuset i Seinäjoki efter ett längre svårt lidande stadssekreteraren i Vasa, vicehäradshövding Carl Onni Gabriel Stenfors.

Den avlidne var född år 1899, son till kyrkoherden i Sideby. Efter att ha blivit student från svenska samskolan i Kristinestad bedrev han först en tid matematiska studier, men slog sig sedan på juridik och avlade högre rättsexamen år 1923. Följande år blev han vald till borgmästare i Nykarleby, vilken post han innehade till 1930, då han antogs till stadssekreterare i Vasa. I ett par repriser har han även tjänstgjort som justitierådman därstädes.

Som helt ung deltog han med utmärkelse i frihetskriget, och måhända lades under de strapatser han där genomgick grunden till den sjukdom, som omsider bröt hans från begynnelsen svaga fysik.

Han var glad och öppen till sitt väsen och vann en stor vänkrets. Även här i Nykarleby är det många, som djupt sörja hans bortgång. Han efterlämnar maka, född Segerstråle.


Österbottniska Pressen, 8 februari 1935, nr 11, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Carl Stenfors’ sista färd.

Senaste söndag nedbäddades i hembygdens kyrkogård stoftet av avlidne borgmästaren, stadssekreteraren i Vasa Carl Stenfors. Jordfästningsakten försiggick uti Sideby kyrka, som var fylld av det stora begravningsföljet. Den avlidnes fader, kyrkoherden i Sideby, prosten G. Stenfors, förrättade jordfästningen och höll därvid en gripande avskedspredikan. Den avlidnes minne ägnades därpå en vacker hyllning genom ett stort antal kransar.

— — —


Österbottniska Pressen, 15 februari 1935, nr 13, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Borgmästarna av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Pressen.
(Inf. 2022-02-01, rev. 2022-02-01 .)