Carl Gustaf Wolff 1800—1868


Wolff, Carl Gustaf (f. 28/10 1800 Norrmark, d. 19/7 1868 Sthlm), affärsman och skeppsredare, kommerseråd 1851. W. slog sig 1825 ned som köpman i Vasa, där han även höll bokhandel och innehade eget tryckeri (på vilket bl.a. ortens första tidning, Wasa Tidning, trycktes). Han började 1830 rederirörelse och anlade 1834 ett varv, som under årens lopp byggde sammanlagt 42 fartyg, flertalet för W:s räkning. Hans flotta, på sin tid landets största (t.ex. 1864 18 fartyg, på ca 8 000 ton), gick huvudsakligen i trafik mellan Finland och länderna vid Medelhavet och Svarta havet, senare även på världshaven. W. stod bl.a. för en betydande del av saltimporten till Österbotten. Han utgav en skeppskalender för Finland, som utkom i flera upplagor.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Förteckning över nykarlebyskepparborgare som varit kaptener eller styrmän på Wolffs fartyg av J. A. Backman/Woldemar Backman.

Wolff på biografiskt lexikon.
(Rev. 2017-12-20 .)