Minkkan Minkarna Minkkan

 

Temdi minkkan!
Sku it i vara betä me na ana?
*
Ti ä jo så armadi mytji.
Å ska haa så mytji maat.
Å tå finns i fåltji
såm alldä fåår äta sä mätt.
Sku it i vara betä me na ana?
Å pälsan såm di vaa tili
vem haa rååd me täm?
Ti såm haa fy mytji å pengan!
Va iiss ni minkfarmarar,
arbeit fy tem såm ä riik?
Sku it i vara betä ti arrbeit
fy tem såm ä fatin?
Att ni va fatin sjölv
tärt ni byrrja arrbeit
åt täm såm är riik?
Å at va haa fatin ti bitaal mää?
Jååjåå, nåo ä jåo hä sant hä dee.
Å bröö måst an ta lööst åt sä
täär i låsar.
Å nåo ä jåo sjinnin grann.
Å it ä ni jåo ti fössta
såm ha dreiji sjinnin å juurin
så kvinnfåltji sku fåå ti ha påå sä.
He ä gamalti sjåo hädi pälsasi.
Så va sska an sei?
Ja, va sska an rikktit sei?
Sku it i entå ...

 

De där minkarna!
Skulle det inte vara bättre
med någonting annat?
De är ju så vansinnigt många.
Och skall ha så mycket mat.
Medan det finns människor
som aldrig får äta sig mätta.
Skulle det inte vara bättre
med någonting annat?
Och pälsarna som de blir till,
vem har råd med dem?
De som har för mycket pengar!
Varför arbeta för dem som är rika,
ni minkfarmare?
Vore det inte bättre att arbeta
för dem som är fattiga?
Att ni var fattiga själva,
tills ni började arbeta för de rika?
Och att vad har den fattige att betala med?
Visst ligger det ju någonting i det.
Och brödet måste man ta löst åt sig
där det lossnar.
Och visst är skinnen vackra.
Och ni är ju inte de första
som har dragit skinn av djur
åt kvinnorna att ta på sig.
Pälsandet är ett gammalt jobb det.
Så vad skall man säga?
Ja, vad skall man egentligen säga?
Skulle det ändå inte ...

 

Temdi minkkan!
Sku it i va betä me na ana?
*
Ti e jo så armadi mytji.
Å ska haa så mytji maat.
Å tå finns e fåltji
såm alldä fåår äta se mätt.
Sku it i va betä me na ana?
Å pälsan såm di vaa til
vem haa rååd me tem?
Ti såm haa fö mytji å pengan!
Va iidas ni minkfarmare,
arbeit fö tem såm e riik?
Sku it i va betä ti arrbeit
fö tem såm e fati?
Att ni va fati sjölv
tils ni börja arbeit
åt tem såm e riik?
Å at va haa fatin ti betaal mee?
Jååjåå, no e jo he sant hi dee.
Å bröö måst an ta lööst åt se
täär e låsar.
Å no e jo sjinnen grann.
Å it e ni jo ti fösta
såm a dreiji sjinnen å juuren
så kvinnfåltji sku fåå ti ha påå se.
He e gambele arbeit hidi pälsasi.
Så va ska an seij?
Ja, va ska an riktit seij?
Sku it i entå ...


På munsalamål.
Lars Huldén (1977) Heim/Hem, Schildts.
[*] blankrad insatt av mig för att raderna skall gå i takt.

På högsvenska.
Lars Huldén (1977) Heim/Hem.

Miin variant på nyykaabisprååtji.


Läs mer:
Fler dikter av Huldén.
Pälsnäringen av Erik Birck.
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebydialekten.
Håkan Streng framför sången på Heimlaga.
(Inf. 2011-11-12, rev. 2011-11-12 )