Hemmet

Många hem jag haft i livet 
goda var de flesta. 
Ett, det bästa 
blev mig givet 
här i Nordens Betlehem. 
Enkelt men ändå 
ljusast, kärast 
barndomstidens trygga hem. 


Axel Lindholm (1979) I kyrktuppens hägn.