Kantat vid Nykarleby seminariums 60-årsfest 
den 10. 6. 1933. 

 

 

                I.

De karga skogarna, susa 
vid bruna, brusande floder. 

Här glimma ej borgar och tempel, 
kolonner och marmorstoder

Här ruva ej fjärran sekel 
kring gråa, förvittrade städer. 

Ur havet i sena, tider 
steg landet för våra fäder. 

Här tänder ej söderns solsken 
sin sommars glimmande glöd. 

Vi fostrats i vintrarnas mörker 
och härdats i fara och nöd. 

Hur bär ej vår bleka blomstervärld 
ett skimmer av arktisk vår! 

Och höstarnas mörker oss skänker 
en skugga, som aldrig förgår. 

Vår själ är bräddad av vemod 
från skog och drömmande myr, 

av ljuset över den sommar, 
som kommer ock hastigt flyr. 

Den bär en grund i sitt väsen 
av själva gråa graniten, 

en seghet som tallen på berget, 
av hårda vindar sliten. 

Den bärs av en håg, en längtan 
mot fjärran, blommande länder. 

Den ser mot det ljus, som sin strålglans 
i renare världar tänder. 

                *

Se landet av mörker och vårljus, 
vårt hårda, nordiska land, 

se landet av karghet och skönhet, 
det kräver vår håg, vår hand.

 

                II.

Vi minnas er, skimrande vårar, 
då grönskan stod ung och späd 
med unglövens ljusa slöja 
över åbrantens lutande träd. 
— I dagar av dröm och aning 
och flammande ungdomsglöd, 
du tid, som din väv av längtan 
och rosiga löften bjöd. 

Vi minnas din frid, din stillhet, 
du drömmande, tysta stad, 
dina gårdar i trädens grönska, 
din lummiga esplanad. 
— Här lyddes en gång en gosse 
vid älven till asparnas sus 
och såg huru kyrkans spira 
stod hög emot morgonens ljus. 
Vi minnas den grönskande bygden 
vid älven, som brusade bred, 
vi minnas dess röda gårdar 
och slätten, där Döbeln stred. 
— Er ungdomens höga salar, 
dig stad i din nordiska vår 
en minnenas hälsning vi bringa 
från mandomens värvfyllda år. 

 

                III.

Du dunkla flod, som djup och mäktig rinner
emellan tvenne fjärran evigheter, 
du glittrar ljus i livets första gryning 
som runnen upp ur klara rymders eter, 
men mörknar, mulnar, där din aftondyning 
med tungsint svall i nattligt hav försvinner. 

Du dunkla flod, din djupa, bölja glider 
i väldigt flöde genom livets länder 
med ömsom väna, ömsom vilda stränder
och bär oss bud från fjärran år och tider.
Där genom dunkla seklerna du strömmar, 
på dina böljor flyta mänskors drömmar. 
Du glider tyst, och tyst i dina flöden 
försvinna mänskoverk och mänskoöden. 
Allt sjunker hän, allt flyktar och försvinner, 
allt är, när tusen år förgått, förgätet, 
allt flyktar hän, med tidens måttstock mätet. 

Nej, icke allt. Det gives ting, som vara 
likt stjärnorna, som brinna evigt klara. 
Som rymdens vida strålvärld evigt brinner, 
som natten gnistrar av miljoner lågor, 
så lyftas värden över tidens vågor 
och sjunka ej och släckas ej av natten, 
men lysa klara över mörka, vatten 
och leda släktets färd i tiders tider, 
tills målet, ljuset, en gång nås omsider. 

Nu brusa hårda vindar genom världen. 
Vad fastast tycktes, störtas kull och brister. 
Det pyr av rök, nu vässas åter svärden, 
och tiden syns alltmera mörk och bister. 
När många fästen kring oss synas ramla, 
kring ljusets fanor må vi oss församla. 
Och hur än mörkret sig till anfall stegrar, 
vi måste tro, att ljuset slutligt segrar. 
Vi måste tro, vi få oss ej förlora. 
Kanhända är det lilla, just det stora, 
kanhända är det ringa verk vi bygga 
en del av grunden, som skall verket trygga. 

Och ännu mer: var ädel gärning bliver 
ett frö, som lever ännu, när det domnat, 
och när det dör, sin egen växtkraft giver 
åt något, som är högre, mer fullkomnat. 
Det blommar redan här i timligheten 
och bär sin ljusa frukt i evigheten.                 IV.


Bröder, för en ädel gärning 
livets tunga dag vi vigt, 
odlarns värv på bygdens tegar, 
aktat ringa och dock rikt. 
Såsom plöjarn nära jorden 
må i trägen id vi gå. 
Regn och solsken skola falla 
över fälten, där vi så. 

Må vi gå i redbar trohet, 
såsom våra bröder gått 
före oss på tusen tegar 
och sitt korn i jorden sått! 
Om vi äga trägna händer, 
ljus förhoppning, bergfast tro, 
sinnets lyftning, hjärtats värme, 
skall vårt ljusa säde gro. 

Bröder, odlarns värv oss väntar, 
ringa aktat och dock rikt. 
Till ett verk i andens rike 
ha vi livets gärning vigt 
Nu är såningstiden nära, 
nu är eld i våra bröst. 
Sådda, fälten skola bära  
gyllne skörd i fruktrik höst.


Joel Rundt (1933) Kantat vid Nykarleby seminariums 60-årsfest den 10. 6.

En kantat är enligt Nordisk familjebok (1910)

” ... ett af solosånger, ensembler och körsatser bestående större vokalverk med instrumental ledsagning.”


Läs mer:
Referat från 60-årsfesten i ÖSterbottniska Posten.
(Rev. 2022-10-25 .)