Vår ätt skall lefva!

Den stam kan ej fällas med våld eller svek,
som själf ej dömt sig att falla.
Ju starkare stormen ryter kring oss,
dess högre må sången skalla
För hvarje vall som man fråntar oss,
en fastare ny vi bygga.
Och svika oss mänskor, Herren Gud
vår rätt och vår framtid skall trygga.

Ju mer du dämmer den starka flod,
dess högre dess böljor stiga,
Den unga ätten till framtidsmål
vi lärt oss, vi äldre, att viga.
Förr stodo vi blott en ynglingflock
med vikingvapnet i händer.
Nu vaknar vår hela folkstam opp
på alla dess öar och stränder.

— — —Gånge Rolf (K. E. Wichmann.)
Veckotidningen Lördagen, 6 november 1909.


Dikten för delvis tankarna två decennier
framåt i tiden från det att den publicerades …