V.K.E. Wichmann "Gånge Rolf" 1856—1938

V.K.E. Wichmann "Gånge Rolf"Wichmann
, Viktor Karl Emil (V.K.E.) (f. 24/8 1856 Lumijoki [20 km sydväst om Uleåborg.], d. 21/1 1938 Hfrs), pedagog och författare, fil.kand. 1882. W. verkade 1885—1912 som lektor i historia, pedagogik och geografi vid Nykarleby seminarium, där han var direktor 1912—16. Han var under den uppblossande språkstriden på 1870- och 80-t. en förgrundsgestalt bland de svensksinnade och i den akademiska världen; sina upplevelser från denna tid skildrade han senare i boken Svenskt studentliv i Finland för femtio år sedan (1932). W. väckte redan i unga år uppmärksamhet med sin litterära produktion, som omfattar bl.a. de i götisk stil hållna diktsamlingarna På fria banor (1880), Dikt och drapa (1881), Bilder och ballader (1886), Maning och minne (1910) och Svenskhetssånger (1919); han gav ut dem under pseudonymen Gånge Rolf. I kampen mot den framträngande fennomanin manade han Finlands svenskar att som germaner hävda sitt kynne och sin kultur. På äldre dagar ägnade han sig åt pedagogiskt och historiskt författarskap; bl.a. skrev han läroböcker samt Nykarleby stads (1920) och Tenala sockens historia.


Uppslagsverket Finland (1985).V. K. E. Wichmanns gravsten.

SEMINARIEDIREKTOR
V. K. E. WICHMANN
GÅNGE ROLF
* 24.8.1856  † 21.1.1938
ALFHILD WICHMANN
* 8.4.1891  † 29.4. 1967
TACKSAMMA ELEVER RESTE VÅRDEN


Gravstenen finns på Gamla begravningsplatsens nya del, rätt nära Sandudds begravningskapell. Den är svårfotograferad; låg och kommer antingen i skugga eller halvt solljus.
Mats Blomqvist fotograferade och tillhandahöll.
(Inf. 2009-04-14.)


Läs mer:
Här finns länkar till alster om Wichmann från alla decennier från 1910-talet förutom 2000- och 2020-talet. Men det finns kanske sådana på andra ställen.

Poesi av Wichmann.
Prosa av Wichmann.

Häradshöfding P. W. Lybecks testamente. 1911
Notis om utnämning till seminariedirektor i Österbottniska Posten. 1912
Beviljat avsked. 1916
Lektor och direktor av K. J. Hagfors. 1923
Porträttet målat i olja avtäcktes vid Nykarleby seminariums 50-årsfest. 1923
En av personerna på Brunnsholmen i Erik Falander av Ernst V. Knape. 1925
Gånge omnämnd i en Krönika av Kurre. 1926
Gånge Rolf på föredragsturné till Amerika? i Österbottniska Posten. 1928
Omnämnande från Amerikaturné. 1929
Minnesruna i SFV kalender av Viktor Westerlund. 1938
Wichmann i Topelius' stad i Österbottnisk lustresa av J. J. Huldén. 1941
Planer på Biografi över Gånge Rolf i Österbottniska Posten. 1945
V. K. E. Wichmanns-Gånge Rolfs lektorsår i Nykarleby av K. V. Åkerblom. 1952
Tre Nykarlebyskalder av Lars Schalin. 1956
Minnesstund över Gånge Rolf. 1957
Wichmann av Einar Hedström. 1958
Nykarleby frivilliga brandkår av Einar Hedström. 1958
En strof till Gånge Rolfs ära av Leo Ågren. 1960
Gånge Rolf vikingaskalden i Människor och medaljer av J. J. Huldén. 1962
V. K. E. Wichmann — Gånge Rolf av K. V. Åkerblom. 1971
Åttio år finlandssvensk litteratur av Thomas Warburton. 1984
Min far av Gertrud Wichmann. 1986
Hemgården av dottern Gerda. 1986
Nykarleby frivilliga brandkår av Erik Birck. 1988
Numismatiker. 1991
V. K. E Wichmanns ”Sjöhaga” – och sedan av Lars Pensar. 2010
Wichmann ägde Granholmen. 2013

Alla sidor där Wichmann är omnämnd (339 sidor i april 2021, 389 i mars 2023).

Litteraturbanken finns i skrivande stund fyra verk av Wichmann.

Tönnes, Ingeborg (1970) Viktor Karl Emil Wichmann, Gånge Rolf.
Svenskhetshövdingen V.K.E. Wichmann — lärare, diktare, läroboksförfattare av Samuel Lindgrén, Skolhistoriskt arkiv XXII (1993).

Efter återkomsten från landsförvisningen hyrde Wichmann den vita gården på Högbacka och därefter blev direktorsbostaden hans hem, meddelade Lars Pensar.
(Rev. 2023-08-30 .)