Brand totalförstörde Karleborg
Tio i knappfabrik arbetslösa

Eldhav mötte de anställda.

BARA ”SKALET” är det som återstår av Karleborg i Nykarleby. Efter en förödande eldsvåda i går på morgonen. Mest förlorade på branden fabrikör Elof Lindblom i Jakobstad som inte bara köpte den gamla fastigheten utan också rustade upp den med dyra maskiner för en omfattande tillverkning av draglås, knappar, pokaler och andra småprylar. Som allt blev lågornas rov. Liksom också fabrikens exceptionellt stora handlager. Försäkringarna är skalatecknade enligt [?] men torde knappast täcka alla förlusterna.Entrén blev kvar liksom skalet av den södra delen av Karleborg medan den norra delen brann ned helt.Elden anses ha kommit lös vid 7-tiden. Några ögonvittnen fanns inte, varför brandorsaken liksom exakta uppgifter om tidpunkten är okända. Byggnaden utrymdes vid 18-tiden på tisdag eftermiddag. Ägaren Lindblom befann sig på affärsresa, varför det blev hans maka Anna-Liisa Lindblom fick beskedet telefonerat kl. 7.20 från Nykarleby. Hon hade ändå inga möjligheter att ingripa i spelets gång. Byggnaden var då redan övertänd och arbetssalen med alla maskinerna grundförstörd.

Stadens och landskommunens brandkårer var snabbt på platsen, men deras uppgift bestod närmast i att dämpa lågorna och skydda omgivningen. Byggnadens norrända som är av ett nyare datum brann ned till grunden. På rekordtid. Medan den gamla delen mot söder bjöd elden ett större motstånd. Ytterväggarna står kvar men hela interiören är förkolnad. Det kan inte bli tal om några reparationer på byggnaden som härmed försvinner från stadsbilden.Rökutvecklingen var stundtals mycket intensiv. Förmodligen för att bland råvarorna fanns också tyger. Men ibland lyste lågorna upp den annars mörka himlen. [Kolorering: Peter Gullback.]


Makarna Lindblom har fabrikens alla kontorsböcker i jakobstadshemmet där fru Lindblom skött bokföringen. Också lagerböckerna torde finans på skyddad plats. Men maskinerna förstördes och det innebär att företagaren tvingas att friställa tio anställda på produktionsavdelningen. Agenturen med tre resande kan möjligen fortsätta.

Fru Lindblom tippar på skador för minst tio gamla miljoner mark, möjligen det dubbla.

— Vi hade flyttat också vår motorbåt exklusive motorn till fabriksbyggnaden, omtalar fru Lindblom. Båten är ingalunda det värdefullaste men nu brann också den. Just före säsongen.


Jakobstads Tidning den 9 april 1970.


*     *     *
 

Branden stoppar ej driften
Maskiner hyrs från Sverige

DRIFTEN vid Elof Lindbloms småindustri fortsätter. Också efter branden på onsdagen då fabriksbyggnaden — forna Karleborg i Nykarleby — totalförstördes. Tillsammans med hela maskinparken, lagret, halvfabrikaten och råvaran. Som en första åtgärd lånar fabrikör Lindblom en eller ett par allroundmaskiner från Husumkoncernen i Sverige, för vilken nykarlebyfabriken gör blixtlås.


Elof Lindblom var själv ute på en affärsresa när Röda hanen tittade in i fabriksfastigheten och lät sig väl smaka.

— Jag erkänner villigt att jag blev ganska omtöcknad när jag fick budet nere i Lahtis, berättar Lindblom. Men jag fann mig rätt snart i den nya situationen.

Lindblom kom hem på onsdagen kväll och gick genast husesyn på brandplatsen Tillsvidare har han inte funnit något som skulle ge en ledtråd ifråga om brandorsaken. Men undersökningarna fortsätter.

Vi har fått in beställningar på löpande band, fortsätter hr Lindblom. Min närmaste plan var den att införa skiftarbete i juni när jag hoppades kunna räkna med friställda skolelever i lättare arbeten. Nu får jag i stället sikta in mig på att kunna hålla de anställda som jag redan har. Och jag tänker göra det med från Husum lånade maskiner.

— Provisoriska utrymmen kan jag inrätta i de små byggnaderna som finns på fabriksområdets andra del som jag också köpt in. Det blir sedan en senare fråga att bygga upp en ny fabriksbyggnad på den gamlas plats. Man bygger inte för det man kan få ut i försäkringar på gamla träskjul. Att det som återstår av väggarna skall rivas är uppenbart. Dessutom är väggarna fula där de står.

Elof Lindblom litar helt på sina goda kunder och sitt välutbyggda försäljningsnät som skall hjälpa honom att gå vidare.


Jakobstads Tidning den 10 april 1970.
Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:
Karleborg av Lars pensar.
Nya hallen.
Fler bränder.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2020-12-29, rev. 2022-04-03 .)