Freden i Nystad


Nystad

— — —

Efter slaget vid Napo (1714) besattes N. af ryssarna med redutter och dem förbindande linjer. Historiskt bekant är N. genom det  f r e d s s l u t,  som där ingicks mellan Sverige och Ryssland 30 aug. (g. st. [gamla stilen]) 1721, hvilket ändade Stora nordiska kriget (i Finland kalladt "Stora ofreden"). Sverige afträdde Livland, Estland, Ingermanland samt en del af Karelen, hvaremot tsaren betalade 2 mill. rdr samt förband sig att låta svenska kronan i Riga, Reval och Arensburg årligen uppköpa spannmål för 50,000 rubel. Tsarens i § 7 afgifna löfte att icke blanda sig i Sveriges "domestique ärender", såsom regeringsformen och successionsordningen, utan fast hellre söka att hindra och förebygga allt hvad som däremot förehades anfördes längre fram af Ryssland som en förpliktelse att upprätthålla frihetstidens för Sverige slutligen så olycksbringande statsskick. Fredsunderhandlare voro på svensk sida grefve J. Lillienstedt och frih. O. R. Strömfelt, på rysk grefve J. D. Bruce och H. J. F. Osterman.

— — —

A. G. F.


Nordisk familjebok (1914).
(Inf. 2004-11-13.)