Frihetstiden

frihetstiden
i Sverige—Finlands historia perioden från Karl XII:s död [1718] (i Finland eg. från Nystadsfreden 1721) till Gustav III:s statskupp 1772. Namnet härleder sig från det fria statsskick som efterträdde det kungliga enväldet.
Uppslagsverket Finland (1982).