Torkel Hellström 50 år.


I morgon lördag den 9 november fyller fil. mag. Torkel Hellström härstädes 50 år.

Mag. Hellström är född i Gamlakarleby. Redan i unga år kom han till Helsingfors, där han blev student från Nya Svenska Läroverket år 1908. Sin magistersgrad har han vunnit vid Helsingfors universitet efter studier i kemi, fysik, botanik och zoologi. För ett tiotal år sedan flyttade mag. Hellström till Nykarleby, där han under skol- studieåren tillbringat många somrar. För något år sedan övertog han här en släktgård på mödernet.

I början av frihetskriget genomgick mag. Hellström Vörå krigsskola samt efter frihetskriget artilleriskolan i Villmanstrand. Han befordrades till fänrik, men överfördes på anhållan till reserven. År 1938 befordrades han till löjtnant i reserven.

Av ohälsa förhindrad att verka på banor, mot vilka hans anlag peka och för vilka han utbildat sig, har mag. Hellström i det tysta ägnat sin tid åt talrika specialintressen. Med kärlek och pietet har han bedrivit släkt- och orthistoriska forskningar. Från trycket har av hans penna utkommit »Några österbottniska släkter från 17—1800-talet.» I denna tidning har han publicerat flere längre skildringar från det gamla Nykarleby. I en mindre byggnad på sin gård har han inrett ett mindre privat muséum. Åren 1934—35 var mag. Hellström redaktör för tidningen »Österbottniska Posten». Denna tidning bringar den uppskattade medarbetaren sin hyllning på bemärkelsedagen.Österbottniska Posten november 45/1940.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Hellström om sig själv i Några österbottniska släkter från 17—1800-talet.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-03-20.)