60-årdagen


firade bankdir. Einar Hedström i sin villa ute på Långörn. I det strålande vädret sökte sig ett 60-tal av hans vänner ut till villan, som senare på dagen företedde bilden av ett sannskyldigt växthus. Ett halvt hundratal blomsterpjäser fyllde villa och veranda. Blommorna, en hel del skriftliga hälsningar, över 50-talet telegram, mängder av dem, som personligen framförde sina lyckönskningar samt talen till jubilaren både på dagen och vid middagen på Loppan, vittnade om den uppskattning Einar Hedström åtnjuter både utåt och bland sina talrika vänner i hemstaden. Bland avsändare av telegram må nämnas Svenska Folkpartiets centralstyrelse, Helsingfors Aktiebanks direktion, Vörå folkhögskola, Mikael Lybecks på Vallmogård, prof. Rolf Witting o. s. v.

Uppvaktningarna började redan midnattstiden, då jubilaren väcktes av sången Näckens polska. När herrskapet Hedström i den romantiska midnattsdagern trädde ut på verandan, påminde Kråkskärssundet om en storstilad regatta. De morgonpigga vännernas båtar lågo i sundet som på parad.

På kvällen hade seglarkamrater i S. S. Ä. jämte några av de närmaste umgängesvännerna inviterat herrskapet Hedström till middag i segelpaviljongen på Loppan. Vid avfärden från sin brygga möttes herrskapet Hedström av Ägirs juniorbåtar, som i kölvattenskolonn ledsagade gästerna till middagen.

»Middagen, talen, sången och den kordiala stämningen i den bedårande högsommarkvällen höra till mitt livs vackraste minnen,« försäkrar en kvinnlig deltagare.


Österbottniska Posten nr 31/1940.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-06-08.)