Einar Hedström 1880–1951


Einar Hedström 1880-1951Fadern var seminariedirektor Gustav H. och farfar affärsmannen, delpartsredaren och Andrasjöhamnens tillskyndare Gustav Mauritz H. Einar var bankdirektör på Helsingfors Aktiebank, men hans intresse för hemstaden och skärgården gjorde att villan på ”Varvet” på Långörn var den plats där han hade sitt lyckliga liv. Ivrig seglare och Segelsällskapet Ägirs kommodor från 1913 ett par decennier framöver. Sin sista båt, en Oslojolle hade han döpt ”topelianskt” till ”Trollsländan”.

Engagerad i det kommunala livet på många plan, också musikintresserad. Amatörforskare i mångt och mycket som rörde hembygden. Gjorde anteckningar och noteringar som utgjorde en viktig källa för den skrift som hustrun Dagny, handarbetslärarinna i Samskolan, gav ut efter hans död. Dagny och han ägde gården i hörnet av Mathesius- och Grev Tottgatan, nuvarande innehavare Gustaf Sandström. Einar var med över allt; folkhögskolväsendet, redaktör för bland annat Syd-Österbotten och Österbottniska Posten i 24 år, ungdomsrörelsen, Nykarleby fiskelag, och t.f. seminariedirektor. Pensionerades 1944.


Lars Pensar (2003).
Fotografi ur Nykarleby min barndoms och min ungdoms stad.


Läs mer:
Prosa av Hedström.
Villadagbok från Varvet på Långörn av Lars Pensar. 1917
Intervju med Hedström ang. Fays förlisning. 1947
Med Monäs-pass över Kvarken av Martin Ingo. 1925
Vigselnotis i Österbottniska Posten. 1929
Hedström i Topeliusparken. Ca 1930
Hedström i Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-talet av Woldemar Backman. 1933
Midsommarfirande.1938
Einar Hedström 60 år i Österbottniska Posten. 1940
Referat från H:s 60-årsdag i Österbottniska Posten. 1940
Minnesruna i Österbottniska Posten. 1951
Minnesruna i Svenska Folkskolans vänners kalender. 1952
Hedström i Elevmatrikel i Nykarleby folkskolseminarium 1873—1957 av Hans von Schantz. 1958
Hedströms ägde flera av Brudholmarna. 1991
Antecknat i en bok på Varvet av Lars Pensar. 2013
(Inf. 2003, rev. 2024-06-09 )