NYKARLEBY

Järnvägstrafiken
i gång


I enlighet med det uppgjorda programmet, inleddes trafiken till Nykarleby station i onsdags på morgonen [20 april 1949]. Premiärtåget var nästan fullsatt, c:a ett trettiotal passagerare följde nämligen med i motorvagnen på den första resan. Annars gick denna premiär av stapeln utan att större uppmärksamhet hade ägnats åt densamma. Några Kovjoki-bor ansågo dock, att det blivit rätt bekvämt att komma till staden på detta sätt.

De flesta tyckte i alla fall, att stationen kunde ha varit närmare staden, särskilt besvärligt råkade det dessutom vara i menföret på onsdagsmorgonen att ta sig in till bebyggelsen.

Trafiken upprätthålles tillsvidare åtminstone enligt den tidtabell, som tidigare omnämndes i tidningen. Vagnen är en tredjeklassvagn av äldre datum och den gick något ojämnt på den nya banvallen under den första resan. Vallen skall dock justeras, sedan tjälen gått ur jorden, och en modernare vagn har utlovats till hösten. Stationen förestås av herr R. Romar, som senast tjänstgjort på Bennäs station.

Ett samtal med stationsföreståndare Romar ger vid handen, att Nykarleby station nu kan betjäna allmänheten lika bra som andra järnvägsstationer i landet. Biljetter säljas till alla stationer, sovplatser kunna beställas o. s. v. Il- och expressgods kommer numera direkt till Nykarleby med motorvagnen, medan fraktgodset dirigeras hit med särskilt godståg, som går efter behov. Särskilt ville herr Romar framhålla, att sovvagnsresenärerna nu kunna stiga på Jakobstadssovvagnen på eftermiddagen i Kovjoki och med den resa direkt till Helsingfors t. ex. och att den som vill resa med kvällskuriren söderut, kan åka med motorvagnen till Bennäs och där byta till kurirtåget. Biljettpriset till Kovjoki är 25 mk för enkel resa, 40 mk tur och retur.

En fråga, som borde ordnas är dock telefonförbindelsen till stationen. T. v. kan man ringa dit endast genom Kovjoki station.


*

TIDTABELLEN

för järnvägstrafiken Jakobstad—Bennäs—Kovjoki —Nykarleby upptar, som tidigare meddelats, två förbindelser om dagen med Jakobstad och ytterligare två turer fram och tillbaka till Kovjoki. Tabellen får således följande utseende:

 

 

För-middag

 

 

Jakobstad

7.10

11.30

Bennäs

7.29

11.11

—”—

7.31

11.10

Kovjoki

7.46

10.55

—”—

7.56

8.59

9.50

10.54

Nykarleby

8.10

8.45

10.04

10.40

 

 

 

 

 

 

 

Efter-middag

 

 

Jakobstad

16.20

20.25

Bennäs

16.39

20.06

—”—

16.40

20,05

Kovjoki

16.55

19.50

—”—

16.56

18.04

18.55

19.44

Nykarleby

17 10.

17.50

19.09

19.30

   KLIPP UR!      KLIPP UR!Österbottniska Posten 22.04.1949, nr 16, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Den nya järnvägen av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-09-21, rev. 2023-04-14.)