Kolonisation av prästboställets marker.

Som tidigare nämnts har plan uppgjorts för frivillig kolonisation av Jeansborgs kyrkoherde bols och Lillollas kapellansbols marker till förmån för tidigare arrendatorer. Enligt planen, som ytterligare skall behandlas av domkapitlet, kommer följande personer att få inlösa jord:

Bostadstomter: Valter Renvall, Stig Sundqvist, Axel Backlund, Paul Hägglund, Valter Nylund, Edvin Rosenqvist, Gunnar Vik, Onni Markkula och Arne Nystedt.

Blandformslägenheter: Lennart Harjulin, Henrik Öhling, Roy Carlsson, Johannes Björkman, Fritz Blomqvist, Verner Hagman, Valter Kvist, Johannes Ringvall, Rudolf Söderlund, Viktor Vikberg, Arne Söderlund, Arvid Öhling, Lennart Blomström, Edv. Granholm, Otto Hansén, Ossi Östman, Boris Renvall, Viktor Broman, Karl Hellman, Karl Nylund, Sven Nylund, Joh. Nordman, Runar Renvall.

Tillskottsjord finge inlösas av Edvard Granholm och Hugo Viklund.

Stfm. Protokoll

 

Österbottniska Posten nr 4/1945.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

-- som återvänd från långvarig krigstjänst tilldelades Uno Lund bostadstomt till förmånspris.

Det var frontmännen som skulle ges lägenhet, men man ser att alla nog inte byggde där de fick tomt. En del bytte till andra ställen och endel avstod kanske helt. Vissa namn är obekanta för mig och kanske hör till gruppen som for till Sverige eller andra delar av landet. Sen måste det ha varit så att man hade en rätt lång tid på sig att påbörja ett bygge och inte som idag "inom 3 år".Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2013-12-15, rev. 2014-01-26 .)