[För ett halvt sekel sedan]


D i v e r s e
Nedtagning
      och uppsättning


av en kyrkklocka i Nykarleby utbjudes härmed på entreprenad. Anbuden inlämnas till kyrkoför-valtningsnämnden. Närmare upplysningar med-delar forsttekniker Elis Sandvik, tel. 150.

Kyrkoförvaltningsnämnden.


Österbottniska Posten maj 1957.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Klockstapeln.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2007-09-26, rev. 2007-09-26.)