NYKARLEBY

Minnestavla avtäckt


Det gick en vinande nordan över den österbottniska kusten och slätterna i söndags, när minnestavlan på bröderna Lybecks hemgård här avtäcktes. Den ven o ylade kall upp längs älven och störde i viss mån den annars stämningsfulla akten, som trots kylan hade samlat ett femtiotal personer och öppnades av Nykarleby Manskör med „Kom, vackra silverbölja“.

Som inledninng redogjorde bankdirektör Einar Hedström för minnestavlans förhistoria. Ursprungligen tillsattes en kommitté för skapandet av en byst av Mikael Lybeck i hans födelsestad. På grund av mellankommande krig måste planen skrinläggas och slutresultatet har nu blivit den ifrågavarande minnestavlan, som även bär brodern Paul Werner Lybecks namn.

De båda brödernas diktning o. författarskap belystes i tvenne korta föredrag. Lektor Oskar Holmqvist betonade i fråga om Mikael Lybeck de många drag av hemkärlek och känsla för hembygden, som framträder i hans diktning medan bankdir. Hedström karaktäriserade Paul Werner Lybeck, som genom vitt gående studier av folkkaraktären i svenska Österbotten fick en rik bakgrund till sina av kärlek till hembygden genomandade noveller.

I programmet ingick därefter sång av Nykarleby Manskör, varefter avtäckningstalet hölls av bankdir. Hedström, som med någras stämningsmättade ord överlämnade tavlan i stadens hägn i egenskap av den förra Mikael Lybeckkommitténs ordförande o. den enda nu kvarlevande medlemmen.

Stadsfullmäktiges ordförande, lektor Gunnar Forsander, mottog gåvan å stadens vägnar och betonade samtidigt de rika skaldeminnena i vår stad, minnen som både värma och förplikta.

Hälsning till avtäckningen hade sänts av fru Louise Lybeck och konstnären Nils Lybeck samt från Svenska Litteratursällskapet.

Lektor Holmqvist läste Lybecks dikt „Till min hembygd“, vilken hembygdshälsning fru L. själv önskat få framförd. Till sist sjöng kvartetten Vackra sky.

Till fru Lybeck hade sänts telegram och blommor.

Tavlan, 75x90 i svart granit har följande inskription:


Skalden och författaren
M I K A E L  L Y B E C K
1864—1925

Författaren
P A U L  W E R N E R  L Y B E C K
1861—1911

DERAS BARNDOMSHEM

 

Österbottniska Posten nr 22 1951.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Minnestavlan.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2003-11-27.)