Nya tider, nya seder. En viss uppmärksamhet väckte ett tåg, som söndag kväll drog genom staden. Som dragare tjänstgjorde en högljutt bullrande traktor, och efter denna voro spända två långa »bankslädar», fullproppade med ungdom, som på detta sätt färdades till en fest i Jutas ungdomshus. Var det någon av åskådarna som mindes den tid, då ungdomen hand i hand sjungande vandrade längs landsvägen? När ungdomen färdas till fest med traktor, under det korna som senast omnämndes åka automobil, så kan man ha ett visst skäl för påståendet, att tiderna allt fortfarande förändras.


Österbottniska Posten, 30 oktober 1925, nr 44, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*


Korna åka automobil.
En ko sågs härom dagen använda sig av ovannämnda tidsenliga och bekväma fortskaffningsmedel. Den föreföll mycket tillfredsställd med fordonets jämna och lugna gång. Vilket vi till belysande av utvecklingen annotera, oaktat rötmånaden för längesedan är förbi.


Österbottniska Posten, 11.09.1925, nr 37, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*


Ungdomarna är fortfarande påhittiga. Den 2 september 2023 sågs denna rullande bastu med dörren slängande i Kuddnäskurvan. Några dagar senare figurerade bastun i Österbottens Tidning. Förstoring. Foto: F.L.


*


Grabbarna från Nykarleby byggde egen mobil bastu – ”Det är nu säsongen för torgbadandet börjar”

Alex Wikblad, Eddie Wikblom och Linus Wingren byggde under våren en mobil bolagsbastu – en bastu byggt på ett traktorsläp och som blivit ett nytt inslag i gatubilden i Nykarleby. [Så typiska Socklotnamn!]Bastubyggarna Alex, Eddie och Linus visste redan tidigt att det var på torget de villa bada i sin bastu. Torget är deras vardagsrum och det är där det sker också om vi är för tidigt ute för storsamlingen på torget.


Brítt Sund, Österbottens Tidning, webbupplagan 2023-09-08.Läs mer:
Sauna obscura.
Bastur av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-09-24, rev. 2023-09-24 .)