Barberare

barberare
. Ett barberarskrå framträdde i vårt land tidigast i Åbo, där ett sådant privilegierades på 1570-t. B. utövade i äldre tider en viss läkarverksamhet, bl.a. den s.k. lilla kirurgin, vid sidan av sitt egentliga yrke, rakning och hårklippning, och tjänstgjorde som fältskärer (jfr d.o.) vid hären och flottan. Barberarkåren underställdes 1688 Collegium medicum och erhöll detaljerade anvisningar om utövandet av yrket. Senare övertogs b:s medicinska uppgifter såväl inom krigsmakten som i det civila av vetenskapligt utbildade personer. Sedan skråtvånget upphävts 1868 uppstod en stark konkurrens inom branschen. Landets första barberarförening grundades 1914 i Åbo, och 1917 tillkom Finlands frisörarbetsgivarförbund (Suomen kähertäjätyönantajaliitto, Hfrs), av vars ca 3 500 medl. (1978) grovt räknat en tredjedel är innehavare av raksalonger, en tredjedel av rak- och frisörsalonger och en tredjedel av frisörsalonger. B. och frisörer utbildas vid ett drygt 30-tal yrkesskolor. Lärotiden är två år.Uppslagsverket Finland (1982).