Fältskärer


fältskärer. Från medeltiden framåt handhades den enklare kirurgiska sjukvården inom krigsmakten hantverksmässigt av f. Vid sidan av dem förekom bardskärare (jfr barberare) och badare. Under skråväsendets tid grundades ett ”barberarämbete” i Stockholm 1571, från 1685 benämnt ”kirurgisk societet”. Kirurgin blev läroämne vid universiteten först i slutet av 1700-t. (den förste professorn i detta ämne vid Åbo Akademi var Joseph Pippingskiöld, se denne). Då inrättades stads-, lands- och provinsialfältskärsbefattningar för den civila kirurgiska sjukvården. Kirurgiska societeten upplöstes 1797. Barberarna och fältskärerna var länge främst tyskar, senare delvis även inhemska män. (A. Krogius, Kirurgins historia i Finland, 1938) B.v.B.


Uppslagsverket Finland (1982).
Artikeln är för ovanlighetens skull signerad. B.v.B. står för Bertel von Bonsdorff, med.o.kir.dr, professor.


Läs mer:
Fältskärer i Nykarleby av Woldemar Backman.
Bertel von Bonsdorffs far, Carl von Bonsdorff, skrev Blad ur Nykarleby historia.
Fältskärns berättelser i Uppslagsverket Finland.