Herdaminne


herdaminne, biografiskt uppslagsverk rörande prästerskapet inom ett eller flera stift. Ett h. för Åbo stift (2 bd, 1832—34) utgavs av C.H. Strandberg och ett senare av K.G. Leinberg (1903, omf. dock endast tiden 1554—1640), som även utgav Det odelade finska biskopsstiftets herdaminne (1895). M. Akiander publicerade Viborgs och Borgå stifts h. (2 bd, 1868—69), medan O.J. Colliander utarbetade finska kyrkans h., Suomen kirkon paimenmuisto (2 bd, 1910—18). Det sistnämnda arbetet är ofullständigt, men materialet förvaras i Riksarkivet. Ett h. för Åbo stift färdigställdes 1976 av E. Matinolli.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Ernst V. Knape nämner herdaminnen i ”En afton på Brunnsholmen”.
Några av församlingens präster och kaplaner i Strandbergs herdaminne.