Trivialskolor

trivialskolor
, ett slags lägre lärdomsskolor, som förr fanns i vissa större städer. Benämningen förekommer första gången i 1649 års skolordning. T. var 4-klassiga och främst inriktade på prästutbildning, men undervisningen, som gick på latin med svenska som hjälpspråk och sköttes av klasslärare, omfattade även ämnen, som var viktiga med tanke på förvaltningens och handelns behov, t.ex. i matematik och fysik. Denna skolform försvann på 1840-t., då den ersattes av elementarskolor (jfr läroverk). T:s två lägsta klasser motsvarades av pedagogier (jfr d.o.). (J.T. Hanho, Suomen oppikoululaitoksen historia I, 1947; K. Jäntere, Koulunkäynti sosiaalisena ilmiönä vuosina 1722—1843 silmälläpitäen erityisesti Porin triviaalikoulua, 1927).


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Trivialskolan i kapitlet Fakta.