Nyinfört under oktober 2021
   
14 Kuddnäs gård övertogs av stiftelsen på skaldens födelsedag.
  Arno Gyllenberg 60 år.
  Jänvägsarbetet fortgår planenligt med sprängning.
  Tema bränder:
  - Uthusbyggnaden å smedänkan Maria Koppelomäkis gård.
  - Eldsvåda vid Kyrkoby folkskola. Uthuslängan nedbrunnen.
  - Uthus- och magasinsbyggnaden vid Joupers verkstad.
  - Åskans härjningar. Transformator brunnen i Kovjoki, hölada på Vernamo.
  - Brunnen uthusbyggnad.
  - F.d. Nygårds bryggeri.
  - Villa Muisto. (95)
   
11 Allmänna brunnar – Vattentillgången i Österbottniska Posten.
  Silversked. (53)
   
7 Höstmarknaden 1913.
  Stadsfullmäktiges sammanträde i oktober.
  Sång- och musikfest i Nykarleby. (30)
   

4

Minnen från 1981–89 från Ostrobotnia Päls av Tapio Rautio.

 

Ett ljus i österbottnisk kulturhistoria slocknar tillhandahölls av Håkan Ahlnäs.

 

Fältposten.

 

Hotande skogsbränder.

 

Dödsfall, Hanna Idström. (30)Läs mer:
Nästa månad: November 2021.
Föregående månad: September 2021.